Integritetspolicy för Molindos nyhetsbrev

Molindo ansvarar för personuppgifter såsom namn och e-postadress som
du lämnar till oss när du registrerar dig för prenumeration av nyhetsbrev.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Molindo ska
kunna administrera och skicka det nyhetsbrev du vill prenumerera på. Molindo
kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra Molindo andra evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är
ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar Molindo bort dina personuppgifter. Du
avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrevet.
Molindo kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Molindo använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev. I
övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos Molindo
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om
dig hos Molindo genom att begära registerutdrag över de personuppgifter
som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga
eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort.
Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till Molindo till nedan angivna kontaktuppgifter.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande Molindos hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Molindo på info@molindo.se

Molindo Energy AB
Arena Sergel, Malmskillnadsgatan 36,
120 07 Stockholm

Organisationsnummer: 559107-3092
Webbplats: www.molindo.se
Email: info@molindo.se